eeklo tegen de ring
Start Dossier Acties Beeld Pers Contact

U bevindt zich op de pagina START

Onze visie

Het stadsbestuur van Eeklo stelt de ring voor als de oplossing om het drukke verkeer uit de stadskern te houden. Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat 65% van het verkeer in Eeklo bestemmingsverkeer is en dus in het centrum zelf halt houdt.

Is het dan wel verantwoord om monsterbedragen uit te geven aan een ringweg die vele onteigeningen zal meebrengen en waarbij we ons laatste beetje natuur moeten opofferen voor die kleine overige 35% ?

Het comité eeklotegendering is ervan overtuigd dat er voor het verkeersprobleem in Eeklo betere oplossingen mogelijk zijn ! Ons comité bestaat uit buurtbewoners, landbouwers, natuurliefhebbers en sympathisanten.

Samen willen wij streven naar een aangenamer, veiliger en leefbaarder stadscentrum zonder ring !

Nieuws

27-11-2013 - Het comité EeklotegendeRing blijft waakzaam

Na de beslissing van de Raad van State bekijkt het comité de mogelijkheden en gevolgen van het aankaarten in Europa van het dossier Zuidelijke Ringweg Eeklo. Het dossier werd vroeger al aan Europa aangemeld. Het moet enkel geactiveerd worden.

Het comité blijft een waakzame groep die de uitwerking van het tracé en de onteigeningen opvolgt. Ook de stedenbouwkundige vergunningen zullen bestudeerd worden, omwille van de gedane beloften rond de milderende maatregelen.

Het comité zal betrokkenen in het gebied ondersteunen bij de problemen die zich zouden voordoen bij het uitvoeren van het tracé.
persbericht

27-11-2013 - Open brief aan Michel De Sutter

Bekijk hier de open brief.

25-07-2013 - Gebakkelei over doortocht

De auditeur die optreedt voor de Provincie heeft tijdens de procedure voor de Ring gesteld dat de Ring er enkel mag komen als de doortocht door Eeklo ernstig wordt aangepakt. Hij verstond daaronder dat enkel het doorknippen van de huidige doortocht of het sterk vertragen van het verkeer een oplossing kon bieden voor de problemen in het centrum van Eeklo.

Wij geloofden en geloven niet dat de middenstand van Eeklo het voorgestelde plan voor de doortocht zou of zal accepteren. De knip waarbij doorgaand verkeer onmogelijk is ziet men in die kringen helemaal niet zitten. Maar ook de oplossing van het stadsbestuur blijkt nu een brug te ver. Het stadsbestuur ziet wel iets in één baanvak per rijrichting, wat natuurlijk tot traagrijdend verkeer zal leiden.

De Economische Raad onder leiding van de zelfverklaarde " Lady of the Ring" laat weten voorstander te zijn van een ontwerp " op de maat van Eeklo, en niet Brugge of Gent in 't klein". Men eist een oplossing die rekening houdt met de 13000 auto's restverkeer die door het centrum zullen blijven komen. En een oplossing voor het parkeren. Wat een oplossing op maat van Eeklo betekent zegt de Raad er niet bij maar wij kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Het betekent dat de twee rijbanen moeten blijven en dat er voldoende parkeermogelijkheden moeten zijn. Dus niet ingrijpen in het doorgaand verkeer, enkel een Ring er bovenop om de vrachtwagens uit het centrum te halen.

Die 13000 auto's zijn nog een onderschatting van 50% van het verkeer een aantal jaren geleden. Volgens de uitkomsten van het onderzoek toen blijft er 70 % van het verkeer door Eeklo denderen zodat de problemen van het centrum niet zullen zijn opgelost door de Ring. In absolute aantallen zullen dat er ondertussen ongeveer 18000 zijn zodat het aanleggen van een Ring nog ridiculer wordt als oplossing voor de problemen in het centrum van Eeklo.

De Raad van State heeft nog steeds geen uitspraak gedaan over het beroep dat het comité Eekotegendering heeft aangspannen tegen de beslissing een Ring aan te leggen in de buurt van het Leen. Komt daar nu het verzet van de Economische Raad bij om de plannen voor de doortocht naar de lappenmand te verwijzen. Moet men zich op het Stadhuis geen zorgen beginnen maken over de verbinding van de twee dossiers? Zou het niet kunnen dat het gebakkelei over de doortocht, de mening van de auditeur versterkt en zo munitie geeft voor een herziening van de plannen voor de Ring?

Het zou verstandig zijn en echt rekening houden met veiligheid, groen en leefbaarheid, niet met woorden zoals de Economische Raad doet.

Het comité "Eeklotegendering"

10-08-2012 - Eeklotegendering haalt 'verzonken' oplossing terug aan

Alternatief voor Ring krijgt vorm in Maastricht. Lees hier ons persbericht.

27-07-2012 - Zo zou Eeklo er ook kunnen uitzien zonder Ring ...

Groensafari De Groene Loper : het meest groene infrastructuurproject van de Benelux. Lees meer ...

11-01-2012 - Raad van State verwerpt bezwaarschrift tegen de Ring

Comité́ Eeklotegendering is teleurgesteld maar gaat door ! Lees hier ons persbericht.

01-06-2011 - Eeklotegendering in verweer bij Raad van State en Europa

Onlangs keurde minister Muyters het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed voor de Ring. Eeklotegendering tekent bij de Raad van State beroep aan tegen dit besluit. We zullen ook aan de Europese autoriteiten vragen het te onderzoeken en af te wijzen. Lees meer ...

05-05-2011 - Weg met de ring, leve de ronde !

Bob D’Haeseleer, één van de sympathisanten van het comité Eeklotegendering, zette in het kader van de Ronde van Vlaanderen in april 2011 een actie op poten om ons comité financieel te ondersteunen. Dankzij deze originele actie zijn wij in staat om verder te strijden tegen de aanleg van een ring langs Eeklo en Het Leen. Bedankt aan Bob en iedereen die deze actie ondersteunde ! We laten Bob nog even zelf het relaas doen over een dag die meer dan enkel een voetnoot betekent voor Eeklotegendering. Lees hier zijn verhaal en/of bekijk hier enkele sfeerbeelden.

15-04-2011 - Ring noodzakelijk voor de kliniek ? Een fabel !

Lees hier onze reactie.

08-11-2010 - Reactie op het persbericht in De Streekkrant van 27-10-2010

Lees hier onze reactie op de uitspraken van onze Burgemeester.

22-10-2010 - Periode voor het indienen van bezwaarschriften is afgelopen

Nieuws

Er werden honderden bezwaarschriften ingediend TEGEN de Ring rond Eeklo. U kan hier het bezwaarschrift inkijken dat wij hebben ingezonden.
Het persbericht die hierover is verdeeld kan u hier bekijken.

09-09-2010 - Reactie tegen de uitlatingen van het Ringplatform

Het comité Eeklotegendering stuurde een lezersbrief naar de redactie van Het Nieuwsblad en De Standaard. Hiermee reageert het comité op het artikel 'Meer Eeklonaren voor dan tegen de Ring' van 04/09/10. Lees hier onze reactie. Intussen verscheen ook in Taptoe een erg eenzijdig artikel; onze reactie hierop lees je hier.

09-09-2010 - Standaard bezwaarschrift beschikbaar

Wie bezwaar wil aantekenen tegen het voorliggende ontwerp voor de ring, vindt hier een bezwaarschrift. Dien dit ten laatste in op 14 oktober, want dan loopt het openbaar onderzoek af. Vul het gerust aan met uw eigen bemerkingen.

25-08-2010 - Openbaar onderzoek gestart

InfoHet openbaar onderzoek over het RUP 'Zuidelijke omleiding R43 Eeklo' loopt van maandag 16 augustus 2010 tot en met donderdag 14 oktober 2010. Meer info en een grafisch plan kan u hier bekijken.

Wat kan u doen ?

Een bezwaarschrift indienen die u hier kan downloaden

21-08-2010 - Gemiste kansen voor een leefbare stad

Groepsfoto

De plannen voor de ring in Eeklo zitten sinds deze week in een nieuwe fase. Het ruimtelijk uitvoeringsplan is in openbaar onderzoek gegaan.

In samenwerking met Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Partners Meetjesland en Natuurpunt is er een gezamenlijk persbericht opgesteld.

Bekijk hier ons persbericht.

18-11-2009 - Goedkeuring plan-milieueffectrapport

Het milieueffectenrapport over de ring werd goedgekeurd. Wij blijven de procedure verder opvolgen.

Bekijk ook onze persberichten en de goedkeuring plan-milieueffectenrapport

14-08-2009 - Onze zoete actie was een groot succes

Wij willen iedereen bedanken voor de massale aankoop van onze koekjes ! Dank zij jullie steun kunnen wij onze geplande activiteiten verder uitvoeren.

Eveneens werd onze "boom van hoop en verdriet" ingericht en is nog tot half september te zien ter hoogte van de Leikensweg nr 2.

Bekijk ook onze persberichten, flyer en foto's.

09-07-2009 - Eeklo tegen de Ring verkoopt pakketten Lotus koekjes

LotusHet actiecomité verzet zich tegen de plannen van stad Eeklo voor de aanleg van een ring tussen Het Leen en het woongebied aan het Leiken. Om haar werking verder te ondersteunen, verkoopt het comité deze zomer heerlijke Lotus-koekjes. Bestel alvast je voorraad ! Een pakket koekjes kost 5 euro. Geef je bestelling door via info@eeklotegendering.be. Je kan je pakket(ten) afhalen op zaterdag 8 augustus (vanaf 9u t.e.m. 17u) in de Bogaertmoerstraat 2 in Eeklo. Die dag gaat het comité eveneens langs bij de buurtbewoners om deze pakketten aan te bieden.

Smullen maar ... en alvast bedankt voor jullie steun !!!

27-05-2009 - Welkom op onze website

Via deze weg houden wij u graag op de hoogte van het ringdossier in Eeklo. Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen, dan kan u hier steeds terecht voor de laatste stand van zaken.

Wij zullen u hier verslag brengen van acties, dossierinfo enz. met daarbijhorende sfeerbeelden en leuk videomateriaal.

21-03-2009 - 3D Animatie van een alternatief voor de ring

Vandaag heeft het comité "Eeklo tegen de Ring" in samenwerking met "Natuurpunt en Partners Meetjesland" de voorstelling gegeven van een alternatief voor de ring. Aan de hand van een 3D-animatie stellen wij u de sleufoplossing voor.

 

 

 

Elke steun is welkom

Als u dit wenst kan u onze actie financiëel steunen door te storten op het rekeningnr. 890-1742796-28 Alvast bedankt !

Contact

e-mail : info@eeklotegendering.be

Links

www.npmeetjesland.be

www.natuurpunt.be

www.bondbeterleefmilieu.be

www.openruimteademruimte.be

www.mervlaanderen.be

www.jnm.be

www.vbv.be

Fotogallerij

 

 

FacebookYouTube

Lijn

Copyright © 2009 Comité Eeklo tegen de Ring - Alle rechten voorbehouden